Tờ Rơi – Flyer

IN SỐ LƯỢNG ÍT, LẤY NGAY TRONG NGÀY.

Là một trong những công cụ truyền bá thông tin tới cộng đồng theo cách đại trà.