Nhãn Decal – Tem decal – Sticker

IN SỐ LƯỢNG ÍT, LẤY NGAY TRONG NGÀY.

Tem nhãn sản phẩm là một yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn của khách hàng.