Bìa Hồ Sơ – Folder – Bìa Sơ Mi

IN SỐ LƯỢNG ÍT, LẤY TRONG NGÀY.

Kích thước thông dụng của bìa sơ mi là 22cm x 31cm, có yếm từ dưới đáy xếp lên, có thể sử dụng 1 yếm bên phải hoặc cả hai yếm trái & phải.