Bao Thư – Phong Bì

IN SỐ LƯỢNG ÍT, LẤY NGAY TRONG NGÀY

Bao thư có nhiều size khác nhau:
(11 x 22)cm ; (12 x 22)cm ; (13 x 18)cm ; (16 x 22) ; (25 x 34)cm & bao thư hình vuông (16 x 16)cm.