Tag Treo – Thẻ Treo

IN SỐ LƯỢNG ÍT, LẤY NGAY TRONG NGÀY.

Nhãn treo là loại nhãn gắn vào sản phẩm để giới thiệu tên thương hiệu, tên sản phẩm, cũng như quy cách sản phẩm.